„Muzeum Rybołówstwa na Helu – oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku mieści się w zajmowanym uprzednio przez wspólnotę ewangelicką kościele z XV w, na zlecenie Philips Lighting Poland S.A. przy udziale Burmistrza miasta Hel oraz mieszkańców wykonaliśmy próby iluminacji obiektu muzeum. Celem wypracowania późniejszej koncepcji iluminacji stałej, dokonaliśmy prób opartych na oprawach wykonanych w technologii LED jak również wykorzystujących tradycyjne źródła – metalohalogenkowe, jednakże po wielu zmianach sposobu oświetlenia oraz dyskusjach najbardziej korzystnym oświetleniem w odniesieniu do tego właśnie obiektu okazały się oprawy LED, mamy nadzieję, iż być może jeszcze przed pełnią sezonu uda się zamontować stałą iluminację podkreślając tym rangę i architekturę Muzeum.”