Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego, odbył się w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 5 i 6 marca i zapoczątkował ogólnopolskie obchody rocznicy odrodzenia samorządu. Był wspólnym przedsięwzięciem sześciu ogólnopolskich organizacji samorządowych, tworzących Stronę Samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Województw RP. Patronat honorowy nad obchodami 25-lecia samorządności w Polsce objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Kongres zgromadził ponad 1300 uczestników: samorządowców z gmin, miast, powiatów i województw oraz władz centralnych i parlamentu. Z ramienia Philips Lighting Poland S.A. ziluminowaliśmy sale, w których odbywały się obrady kongresu oraz bankiet, do iluminacji użyliśmy opraw liniowych LED monochromatycznych jak również sterowalnych pozwalających na dynamiczną zmianę scen świetlnych i barw.

Kongres XXV-lecia Samorzadu Terytorialnego Poznan


Kongres XXV-lecia Samorzadu Terytorialnego Poznan

Kongres XXV-lecia Samorzadu Terytorialnego Poznan

Kongres XXV-lecia Samorzadu Terytorialnego Poznan

Kongres XXV-lecia Samorzadu Terytorialnego Poznan

Kongres XXV-lecia Samorzadu Terytorialnego Poznan