• Wykonamy iluminację każdego obiektu architektonicznego, zabytkowego, sakralnego, przyrodniczego, inżynieryjnego, itp.
  • Pomożemy w doborze rodzaju i liczby opraw w celu osiągnięcia jak najbardziej spektakularnego efektu jak najmniejszym kosztem.
  • Wykonamy specyfikację sprzętu oświetleniowego, pomożemy w dokonaniu zamówienia i zakupu opraw marki Philips na preferencyjnych warunkach.
  • Wykonamy stałą iluminację obiektów architektonicznych, zabytkowych, sakralnych, przyrodniczych, inżynieryjnych, itp.- oferujemy kompleksowe prace instalatorsko-montażowe, związane z profesjonalną instalacją opraw zawartych w projekcie iluminacji.
  • Wykonamy profesjonalny oświetleniowy audyt energetyczny obejmujący swoim zakresem istniejące źródła światła wraz z oprawami i osprzętem oraz elementami instalacji związanych z oświetleniem. Po dokonaniu analizy przedstawimy alternatywne rozwiązania wraz z wyliczeniem czasu zwrotu inwestycji mających na celu polepszenie parametrów świetlnych przy możliwie najmniejszych nakładach oraz jak największych oszczędnościach w kosztach energii ponoszonych przez użytkowników.
  • Wykonamy doświetlenie każdej sali konferencyjnej, przez co wykreujemy niepowtarzalny klimat który spotęguje wrażenia słuchaczy i pozwoli na zwielokrotnienie siły przekazu.
  • Podejmiemy się każdego zadania związanego z oczarowaniem kontrahentów lub gości światłem podczas każdego eventu i każdej imprezy.
  • Wykonamy niepowtarzalne iluminacje podczas obchodów dni miast, festynów, imprez zamkniętych, spotkań integracyjnych, dożynek itp.
  • Oferujemy wykonanie Mappingu 3D na obiektach architektonicznych, zastosowana metoda projekcji ruchomego obrazu na elewacjach budynków pozwoli na stworzenie niepowtarzalnych oraz niezwykle atrakcyjnych widowisk typu światło – dźwięk. Budynek, elewacja lub inny szczegół konstrukcji obiektu może stanowić oddzielną niezależną scenę która będzie nośnikiem bądź to informacji, reklamy lub innych efektów zgodnych i nawiązujących do otrzymanych sugestii lub tematu. Gwarantujemy realizację projektów na wysokim poziomie artystycznym, naszymi konsultantami są Architekci, pracownicy Akademii Sztuk Pięknych z Wrocławia i Instytutu Sztuki z Uniwersytetu Opolskiego.
  • Wykonamy usługę transportu towarów o masie do 1 tony, w każde wskazane miejsce w krótkim czasie – 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.