„Wizyta w Polsce Króla Szwecji Karola XVI Gustawa wraz z Królową Sylwią której etapem było odwiedzenie kościoła Pokoju w Świdnicy, umożliwiła naszej firmie przy współpracy z architektem M.Kaczmarzykiem na przygotowanie specjalnej iluminacji kościoła który jest najcenniejszym zabytkiem sakralnej sztuki protestanckiej Śląska, oraz najsłynniejszym zabytkiem Świdnicy, a przy tym największym drewnianym kościołem w Europie. Ten niecodzienny obiekt z lat 1652-57 wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.”