„Budynek I Liceum Ogólnokształcącego powstał w XIX w. i był jedną z najpotężniejszych budowli dziewiętnastowiecznego Olsztyna, liceum jest jednocześnie najstarszą szkołą średnią w Olsztynie – sądzimy iż zabytkowy gmach tej uczelni zasługuje na dobre oświetlenie, chcieliśmy by nasza próba doświetlenia budynku wpłynęła być może na podjęcie decyzji o wykonaniu stałej iluminacji tego zacnego obiektu.”