Iluminacja obiektów Zakładu Leczniczego Uzdrowiska Nałęczów S.A.w dniu 20.07.2010 – Budynek sanatorium uzdrowiskowego Książe Józef, pałac Małachowskich oraz staw z fontanną w parku uzdrowiskowym.