„Studenckie Warsztaty Oświetleniowe miały miejsce w Zielonej Górze, cześć teoretyczna zawierająca wykłady arch. Michała Kaczmarzyka oraz specjalistów z Philips Lighting Poland S.A. z zakresu techniki świetlnej oraz kreowania światłem przestrzeni miejskich miała miejsce w sali wykładowej budynku nr.8 – Uniwersytetu Zielonogórskiego, cześć praktyczna natomiast – zawierająca przełożenie wypracowanych w czterech grupach projektowych koncepcji iluminacji na „żywą tkankę” budynku, znalazła swoje odzwierciedlenie na obiekcie ALFA BC przy ul. Wrocławskiej 17 B. Monumentalny budynek został rozświetlony w bardzo zróżnicowany sposób, studenci mieli okazję wypróbować najnowsze produkty wykonane w technologii LED przeznaczone do budowania iluminacyjnych systemów oświetleniowych.
Oceny wykonanych iluminacji dokonywał architekt prowadzący, zajęcia skończyły się w późnych godzinach nocnych mimo jednak późnej pory i zmęczenia, oklaskom i podziękowaniom nie było końca.”