W Kielcach firma SIGNIFY S.A. wraz z oddziałem SARP W Kielcach podjęła temat profesjonalnej iluminacji zabytków zapraszając gości będących projektantami, architektami oraz konserwatorami zabytków jak również wykonawcami by przekazać najnowsze możliwości i technologie oświetleniowe zastosowane w oprawach oraz w sterowania oświetleniem. Uczestników po części teoretycznej podzielono na trzy grupy oraz poproszono o opracowanie koncepcji iluminacji obiektu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego p.w. Św. Trójcy, w którego salach i na którego terenie odbywały się warsztaty.
Sporządzono projekty na podstawie, których dobraliśmy odpowiednie oprawy oświetleniowe i pomagaliśmy w ich instalacji pozwalając jednocześnie by goście mieli szansę wziąć oprawę w ręce podpiąć ją do wcześniej przygotowanej przez LUTMAXX instalacji i samodzielnie wyregulować kąty padania światła.
W trakcie prac „na żywo” oprócz wcześniej wypracowanych koncepcji spontanicznie powstawały nowe projekty, które próbowaliśmy na bieżąco realizować, mamy nadzieję, że takie praktyczne zapoznanie się ze sprzętem, próby jego zastosowania na „żywej tkance obiektu”, oraz efekty, które można osiągnąć spowodują, iż samo projektowanie iluminacji zabytków po tych warsztatach nabierze szerszej perspektywy.