„Radomsko Open by Night” druga edycja imprezy której celem było by całe miasto tętniło życiem, włodarze miasta zapewnili mieszkańcom w tą niepowtarzalną noc szereg atrakcji których częścią było zlecenie iluminacji Muzeum Regionalnego, Kościoła parafialnego pw.Św.Lamberta oraz terenu Placu 3 maja i znajdującej się tam fontanny które to iluminacje wykonała nasza firma.