Iluminacja zabytkowych obiektów architektonicznych zespołu parkowo-pałacowego książąt Czartoryskich w Puławach przeprowadzona w dniu 01.08.2010 podczas trwania IV Festiwalu Filmu i Sztuki – Dwa Brzegi