„KontenerART jako mobilne centrum kultury jest jednym z bardziej popularnych miejsc w Poznaniu, jest miejscem inspirujących spotkań z kulturą i ciekawymi ludźmi; mieliśmy pod patronatem Philips Lighting Poland S.A. niewątpliwą przyjemność przyczynienia się iluminacją do pogłębienia magii tego niesamowitego miejsca pełnego twórczych inicjatyw”